Inne realizacje

Wykonane tarasy, placyki pod altanki